kurumsal tanıtım filmi

G.T.İ.P TESPİTİ

G.T.İ.P TESPİTİ

G.T.İ.P Tespiti

Bir ithalat öncesinde yapılması gereken maliyet ara?tırmalarında bilmemiz gereken verilerden birisi de getirece?imiz ürünün gümrük vergisidir. Ürünün gümrük vergisini ö?renebilmemiz için de ilk yapmamız gereken i?lem ithal edece?imiz ürünün GTİP numarasını tespit etmektir. Konusunda uzman Gümrük Mü?avirlerimiz ile sizlere bu hizmeti vermek için bizlerle ileti?ime geçebilirsiniz.