kurumsal tanıtım filmi

EKSPERTİZ HİZMETLERİ G?ZETİM HİZMETLERİ

EKSPERTİZ HİZMETLERİ G?ZETİM HİZMETLERİ

EKSPERTİZ HİZMETLERİ GÖZETİM HİZMETLERİ

GCN TURK, Ekonomi Bakanlı?ı'nca dahilde, hariçte i?leme rejimleri ile tamir ve bakım amaçlı malzemelerin kontrolleri hususunda yetkilendirilmi?tir. Bu ba?lamda tüm ekspertiz i?lemlerini online olarak kesintisiz ve en kısa zamanda sunarak, zaman ve maliyet kayıpları sona ermektedir. GCN TURK tüm bu çalı?malarını tarafsız, objektif, dürüst ve ba?ımsız olarak uluslararası akreditasyonları ile kararlı olarak yürütmektedir.