kurumsal tanıtım filmi

İTHALAT

İTHALAT

İTHALAT

  • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti,
  • Gümrük idarelerinden ve ilgili bakanlıklardan ön izin alınması ile ilgili işlemler,
  • Hariçte İşleme Rejimi, Dahilde İşleme Uygulamaları
  • Gümrük ithalat operasyonunun hızlı, eksiksiz, başarılı şekilde tamamlanmasını sağlamak,
  • İthalat edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,
  • Nakliyeci firmalardan tüm vesaiklerin toplanması ve takibi,
  • Vesaiklerin varsa konşimento cirolarının yaptırılması,
  • Gümrük idarelerinden ve ilgili bakanlıklardan ön alınması ile ilgili işlemler,
  • Gümrük İdarelerine yatırılan teminatların çözüm işlemlerinin takibi,