kurumsal tanıtım filmi

Ödeme Şekilleri

Ödeme Şekilleri

ÖDEME ŞEKİLLERİ

Peşin Ödeme

Nedir?
İthalatçının mal bedelini peşin olarak ödediği, ihracatçının ise yüklemeyi mal bedelini aldıktan sonra gerçekleştirdiği ödeme türüdür.

Özellikleri nelerdir?

 • İthalatçı, mal bedelini peşin ödeyeceği için peşin ödeme indirimi alma olanağı elde etmiş olur.
 • Mallar teslim alınmadan ödeme yapıldığından; ithalatçı firmalar için en yüksek risk taşıyan ödeme şeklidir.
 • İhracatçı açısından ise en avantajlı ödeme şeklidir.
 • İthalatçı mal bedelini peşin ödediğinden gümrükten malı çekerken KKDF ödemez.

 

Vesaik Mukabili Ödeme

Nedir?

Malın yüklenmesinden sonra, malı temsil eden sevk belgelerinin, ihracatçının bankası kanalıyla - bedelinin tahsili karşılığında teslim edilmek üzere - ithalatçının bankasına gönderilmesini içeren ödeme şeklidir.

Özellikleri nelerdir?

 • İhracatçı malı temsil eden sevk belgelerini; bankası kanalıyla, bedelinin tahsili karşılığında teslim edilmek üzere, ithalatçının bankasına veya yükleme belgesini ithalatçı bankanın emrine düzenleyerek doğrudan ithalatçıya gönderebilir.
 • İhracatçı, ithalatçının ödeme yapmadan malları çekemeyeceğini bilir. İthalatçı ise malların varışından sonra ödeme yapabilir.

 

Mal Mukabili Ödeme

Nedir?

İthalatçının satın aldığı mal bedelini, malların satış sözleşmesinde belirtilen varış yerine ulaşmasını takiben, malın ithalatçı tarafından teslim alındıktan sonra, yapılan anlaşmaya göre ileri bir tarihte ödemesini sağlayan bir ödeme şeklidir.

Özellikleri nelerdir?

 • Mal teslim alındıktan sonra ödeme yapıldığından, ithalatçı firma açısından en az risk taşıyan ödeme şeklidir.
 • İhracatçı açısından ise en riskli ödeme şeklidir.
 • Gümrüklerde fiili ithalatın gerçekleştirildiği sırada henüz mal bedeli ödenmemiş olduğu için satıcı tarafından alıcıya sağlanan bir kredi olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle gümrükten mal çekilişinden önce KKDF ödemesi yapılır.

 

Akredif

Nedir?

İthalatçının(amir) talebi üzerine ithalatçının bankası(amir banka) tarafından, akreditif şartlarında belirtilen vesaikin akreditifte belirtilen süre içinde ihracatçı(lehtar) tarafından ibrazı karşılığında vesaik bedelinin banka tarafından ödeneceği taahhüt edilir.

Özellikleri nelerdir?

 • İhracatçı akreditif şartlarına uygun vesaiki bankaya ibraz ettiğinde bankanın kendisine ödeme yapacağından emin olur. İthalatçı ise sadece akreditif kapsamında talep ettiği evrak ibraz edilince ödeme yükümlülüğü olduğunu bilir.

 

Kabul Kredili Ödeme

Nedir?

Satıcının alıcıya vade sağlarken kendisini poliçe ile teminat altına almasıdır. Çoğunlukla sevk edilen mala ilişkin vesaikin, bankalar aracılığı ile iletildiği ve ithalatçıya "poliçe kabulü" karşılığında teslim edildiği ödeme şeklidir. Banka tarafından poliçeye aval verilmesi halinde aval veren banka açısından ödeme taahhüdü doğurur.

Özellikleri nelerdir?

 • İthalatçı mal bedelini poliçe/bono vadesinde öder.
 • İthalatçılara vadeli mal satın alma olanağı sağlar.
 • Kabul kredili ithalat; vesaik mukabili, akreditifli ve mal mukabili olarak yapılabilir.

 

BPO (Bank Payment Obligation / Banka Ödeme Yükümlülüğü)

Nedir?

BPO, ihracatçı ve ithalatçı arasında gerçekleşecek olan alışverişe ait sadece elektronik ortamda sunulan verilerin başarılı bir biçimde eşleşmesi şartı ile bir yükümlü bankanın (alıcının bankası) bir lehtar bankaya (satıcının bankası) verdiği geri dönülemez ve bağımsız bir ödeme taahhüdüdür.

Banka taahhüdü olmayan ödeme şekillerinde riski azaltmak için geliştirilen bu yeni ödeme sistemi ile hem satıcı hem de alıcı için güvence oluşmuş, hem de müşterilerin finansman ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin yanıt verilmesi sağlanmıştır.

Özellikleri nelerdir?

 • BPO, bir bankanın diğer bir bankaya verdiği ve satıcı tarafından bankası aracılığıyla sunulan verilerin elektronik ortamda eşleşmesi sonucu ödemenin belirlenen bir vadede yapılmasını sağlayan geri dönülemez bir banka taahhüdüdür. Gerek ulusal gerekse uluslararası ticari işlemlerde, SWIFT TSU sistemi aracılığı veri eşleştirmesinin yapıldığı ve bankaların ödeme garantisinin eklendiği bir yapıdır.
 • Fiziki belgeler doğudan ihracatçı tarafından İthalatçıya gönderilirken, fiziki belgeler üzerindeki veriler ihracatçının bankasına verilir. Fiziki belgeler üzerindeki bilgilerden süzülen verilerin, işlem başlatılırken talep edilen verilerle eşleşmesi halinde ödeme yükümlülüğü doğar.
 • Dış ticaret işlemleri arasında en hızlı ödeme yöntemidir.
 • Elektronik veri paylaşımının yaygınlaşmasından da faydalanarak, bankalar arasında basılı evrak alışverişine gerek kalmaksızın söz konusu ticaretin bilgilerinin sipariş aşamasından ödeme aşamasına kadar olan tüm süreçlerini, istendiği bir noktadan itibaren elektronik ortamda paylaşılması ve alıcının borcuna bir veya daha fazla bankanın belli oranlarda yine elektronik ortamda ödeme taahhüdü vermesi üzerine kurgulanmıştır.
 • Milletlerarası Ticaret Odası'nca 2013 yılında ilk versiyonu yayınlanan 750E sayılı broşür olan URBPO'ya tabi olarak gerçekleştirilir.
 • Malın çekilişi sırasında ödeme yapılmamış ve vadeli bir ödeme söz konusu ise Kaynak Kullanımı Destekleme Ödemesi'ne tabi olur.