kurumsal tanıtım filmi

KURUMSAL
HİZMETLERİMİZ

LOJİSTİK
HİZMETLERİMİZ

DEPO VE ANTREPO
??Z?MLERİMİZ

DI? TİCARET
HİZMETLERİMİZ

 

Biz Kimiz

HAKKIMIZDA

1994 yılında gümrükleme hizmetlerinde uzman ve deneyimli bir kadro tarafından kurulan Atak Gümrükleme pro-aktif ekip çalı?ması, hızlı ve güvenilir yollardan sonuca ula?ması, Türk ekonomisinin seçkin kurulu?larından olu?an portföyü ve dürüstlük ilkelerine ba?lılı?ı ile, bugün sektördeki en seçkin kurulu?larından biri olarak, ça?ımızın getirdi?i yeni anlayı?la tam bir lojistik olma yolunda önemli adımlar atmı? ve atmaya devam etmektedir.

DEVAMI
image

HİZMETLER

21.Yüzyılda ülkemizin sanayi ve ticaret alanında gösterdi?i atılımlar neticesinde gümrükleme alanındaki tüm hizmetlerin yerle?ik anlayı? dı?ına çıkması gereklili?i anla?ılmı?tır. Günümüzde “Gümrük Komisyonculu?u” devri kapanmı?, profesyonel anlamda “Gümrük Mü?avirli?i”kavramı geli?mi?tir. Bizler, ça?ımıza ve gümrük kanununda ki yeni düzenlemelere uygun i?leyen yazılımlarla desteklenmekteyiz. Konusunda uzman, genç ve dinamik ATAK personeli, üst yönetimin sahip oldu?u yılların deneyiminden de faydalanarak mükemmele eri?me noktasındadır.

Dnyada nerler oluyor

En Yeniler