kurumsal tanıtım filmi

Ülkelere Ait Dolaşım Belgesi

Ülkelere Ait Dolaşım Belgesi

A.TR DOLAŞIM BELGESİ DÜZENLENEN AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ

ALMANYA (GERMANY)

HOLLANDA (NETHERLANDS)

MACARİSTAN (HUNGARY)

AVUSTURYA (AUSTRIA)

İNGİLTERE (UNITED KINGDOM)

MALTA (MALTA)

BELÇİKA (BELGIUM)

İRLANDA (IRELAND)

POLONYA (POLAND)

BULGARİSTAN (BULGARIA)

İSPANYA (SPAIN)

PORTEKİZ (PORTUGAL)

ÇEK CUMHURİYETİ (CZECH REPUBLIC)

İSVEÇ (SWEDEN)

ROMANYA (ROMANIA)

DANİMARKA (DENMARK)

İTALYA (ITALY)

SLOVAKYA (SLOVAKIA)

ESTONYA (ESTONIA)

KIBRIS (CYPRUS)

SLOVENYA (SLOVENIA)

FİNLANDİYA (FINLAND)

LETONYA (LATVIA)

YUNANİSTAN (GREECE)

FRANSA (FRANCE)

LİTVANYA (LITHUANIA)

 

HIRVATİSTAN (CROATIA)

LÜKSEMBURG (LUXEMBOURG)

 

 

BATI BALKAN MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMINDA

EUR.1 VEYA EUR.MED DOLAŞIM BELGESİ DÜZENLENEN ÜLKELER

ARNAVUTLUK (ALBANIA)

KARADAĞ (MONTENEGRO)

BOSNA – HERSEK (BOSNIA AND HERZEGOVINA)

SIRBİSTAN (SERBIA)

MAKEDONYA (MACEDONIA)

 

 

PAN AKDENİZ AVRUPA MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMINDA

EUR.1 VEYA EUR.MED DOLAŞIM BELGESİ DÜZENLENEN ÜLKELER

FAS (MOROCCO)

MISIR (EGYPT)

TUNUS (TUNISIA)

İSRAİL (ISRAEL)

SURİYE (SYRIA) (1)

ÜRDÜN (JORDAN)

 

EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ DÜZENLENEN EFTA ÜLKELERİ

İSVİÇRE (SWITZERLAND)

LIECHTENSTEIN

İZLANDA (ICELAND)

NORVEÇ (NORWAY)

 

ÜLKELERE ÖZEL MENŞE BELGELERİ

MALEZYA (MALAYSIA) – Menşe Belgesi

İRAN (IRAN) – Menşe İspat Belgesi

 

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI GEREĞİ EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ DÜZENLENEN ÜLKELER

GÜRCİSTAN (GEORGIA)

ŞİLİ (CHILE)

FİLİSTİN (PALESTINE)

MORİTYUS (MAURITIUS)

MOLDOVA

 

 

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI GEREĞİ MENŞE BEYANI DÜZENLENEN ÜLKELER (2)

GÜNEY KORE (SOUTH KOREA)

SİNGAPUR (SINGAPORE)

 

D-8 MENŞE İSPAT BELGESİ DÜZENLENEN ÜLKELER

ENDONEZYA (INDONESIA)

İRAN (IRAN)

PAKİSTAN (PAKISTAN)

MALEZYA (MALAYSIA)

NİJERYA (NIGERIA)

 

 

 

ÖZEL MENŞE BELGESİ (FORM.A) BELGESİ DÜZENLENEN ÜLKELER

JAPONYA (JAPAN)

AMERİKA (U.S.A.)

BEYAZ RUSYA (BELARUS)

AVUSTURALYA (AUSTRALIA)

RUSYA FEDERASYONU (RUSSIAN FEDERATION)

KANADA (CANADA)

UKRAYNA (UKRAINE)

YENİ ZELANDA (NEW ZEALAND)

KAZAKİSTAN (KAZAKHISTAN)

 

 

Not:
  • Türkiye ile Suriye Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması 6 Aralık 2011 tarihinde askıya alınmıştır.
  • Güney Kore ve Singapur ile ülkemiz arasında düzenlenen serbest ticaret anlaşması gereği ihracat işlemlerinde ihracatçı firmaların tercihli ticaretten faydalanabilmesi için ihracatçı firmalar tarafından söz konusu serbest ticaret anlaşmalarının ekinde yer alan menşe beyanı düzenlenir.
  • A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenen ülkeler için ihraç konusu eşya işlenmemiş tarım ürünü veya Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) listesinde yer alan bir eşya olması halinde bu ülkelere A.TR Dolaşım Belgesi yerine EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenir.
  • Yukarıdaki listede yer almayan bütün ülkeler için menşe şahadetnamesi düzenlenmektedir.