kurumsal tanıtım filmi

İHRACAT

İHRACAT

İHRACAT

  • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti,
  • İhracat edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,
  • Hariçte İşleme Rejimi, Dahilde İşleme Uygulamaları
  • Gümrük ihracat operasyonunun hızlı, eksiksiz, başarılı şekilde tamamlanmasını sağlaması,
  • Sağlık Sertifikası, Kontrol Belgesi, A.TR ve EUR.1, Menşei Şahadetnamesi, Ülke durumlarına göre konsolosluk tasdik işlemleri vb. yapılması,
  • Eşyanın türüne göre ilgili ihracat birliklerine üyelik işlemlerinin yapılması,
  • İhracat vesaiklerinin banka, nakliyeci acente ve göndericilere ulaştırılması,
  • Geçici ihracat işlemleri ve sürelerinin takibinin yapılması.
  • Telafi Edici Vergilerin işlemler esnasında atlanılmadan yatırılması,
  • Kapatılmış olunan çıkış beyannamelerinin KDV nüshalarının ivedilikle firmalara ulaştırılması,